Αποφάσεις προσυνέλευσης της 18ης Αυγούστου 2019 για την οργάνωση της προετοιμασίας του Ομίλου για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020:

  • Όσοι εκ των παλαιότερων μελών ενδιαφέρονται να σχηματίσουν φέτος τμήμα ή διατμηματικό θα πρέπει να το εκφράσουν αυτό στην τρέχουσα ομάδα του διαχειριστικού (θα προκύψει καινούρια με την ολοκλήρωση των εγγραφών ή νωρίτερα) μέχρι και τις 28 Αυγούστου.
  • Πρώτη τακτική συνέλευση για τη νέα ακαδημαϊκή χρονιά: Στις 2 Σεπτεμβρίου (θα ανακοινωθεί τόπος και ώρα).
  • Εγγραφές: από 2 Σεπτεμβρίου μέχρι και τέλος του μηνός. Τόπος εγγραφών: Pub Rehab.
  • Έναρξη μαθημάτων του Τμήματος Ψηφιακής Φωτογραφίας: Την πρώτη εβδομάδα του Οκτωβρίου.
  • Έναρξη μαθημάτων όσων διατμηματικών σχηματιστούν για τη νέα ακαδημαϊκή χρονιά: τη δεύτερη εβδομάδα του Οκτωβρίου.
  • Κόστος εγγραφής: 50 € για όλο το έτος, με δικαίωμα συμμετοχής σε όλα τα τμήματα και διατμηματικά. Κόστος ανανέωσης παλαιών μελών: 10€ με τα ίδια δικαιώματα.