Ενημερώνουμε πως το Σάββατο 22/4/2017 δεν θα πραγματοποιηθεί το μάθημα του Διατμηματικού Studio.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.