ΦΟΑΠΘ: Πρακτικά Συνέλευσης 6ης Οκτωβρίου 2017

 

Θέμα 1:  Δημιουργία Τμημάτων.

 • Studio Προχωρημένων: Δευτέρα 18:30-21:00.
 • Υβριδικό Αρχαρίων: Δευτέρα 21:00-23:00. Πρόγραμμα 12 μαθημάτων.
 • Ψηφιακό Αρχαρίων & εισαγωγή στην καλλιτεχνική φωτογραφία: Τρίτη 20:00-22:00.
 • Αναλογικό: Πέμπτη 19:00-21:00.

 

Θέμα 2: Δημιουργία Διατμηματικών.

 • Still life: Δευτέρα 21:00-23:00 με έναρξη από 18 Φεβρουαρίου. Πρόγραμμα 8 μαθημάτων και φωτογραφικών δράσεων.
 • Old-School P
 • Ομάδα Γυμνής Φωτογραφίας.
 • Διατμηματικό Πορτραίτο: Σάββατο παρά Σάββατο  13:30-15:30.
 • Διατμηματικό Street Photography: Σάββατο παρά Σάββατο 10:00-12:00.
 • Διατμηματικό Ντοκυμαντέρ: Τετάρτη 19:00-22:00.
 • Διατμηματικό Δημιουργικής Φωτογραφίας με Photoshop: Σάββατο 16:00-19:00.
 • Διατμηματικό Φύσης: Παρασκευή 21:30-23:30.
 • Εισαγωγή στο Graphic Design: Παρασκευή 20:00-21:30.

 

Θέμα 3: Εγγραφές.

 • Ποσό εγγραφής ανά τμήμα: Κάθε υπεύθυνος ορίζει το ποσό εγγραφής ανάλογα με τις ανάγκες των μαθημάτων.
 • Ποσό ανανέωσης μελών: 5 Ευρώ.

 

Θέμα 4: Ποσοτική (οικονομική) και ποιοτική (φωτογραφικών δράσεων) αξιολόγηση προηγούμενου έτους.

 • Θα καλυφθεί σε επόμενη συνέλευση.

 

Θέμα 5: Δημιουργία Σκοτεινού Θαλάμου και μόνιμου Διατμηματικού Old School Photography.

 • Παρουσίαση στην διαχειριστική.

 

Θέμα 6: Εκ νέου συζήτηση για το ενδεχόμενο εξεύρεσης (ακόμα και εκτός ΑΠΘ) δευτέρου χώρου.

 • Θα καλυφθεί στην επόμενη συζήτηση.

 

Θεμά 7: Σχεδιασμός αγορών υλικού εξοπλισμού και (αναλόγως) οικονομική ικανοποίηση του  πριν την έναρξη των μαθημάτων.

 • Θα συζητηθεί έπειτα από παρουσιάσεις στον ταμία.

 

Θέμα 8: Μαθήματα ψηφιακού αρχαρίων και εισαγωγή στην καλλιτεχνική φωτογραφία.

 • Προστέθηκε (Βλ. Θέμα 1).

 

Θέμα 9: Έγκριση από τα μέλη του ομίλου για την διεξαγωγή μαθημάτων φωτογραφίας στην ReHaB Pub επ’ αμοιβή από συγκεκριμένο μέλος, ασχέτως των μαθημάτων στον Όμιλο.

 • Εγκρίθηκε.

 

Θέμα 10: Παραχώρηση του παλιού προβολικού πανιού σε μέλος του Ομίλου.

 • Εγκρίθηκε.

 

Θέμα 11: Ενίσχυση της ReHaB Pub προς τον Όμιλο με εκπτωτική κάρτα στα μέλη του Ομίλου.

 • Εγκρίθηκε.

 

Θέμα 12: Έκθεση φωτογραφίας από παλιότερα μέλη του Ομίλου.

 • Πραγματοποίηση έκθεσης όπως έχει σχεδιαστεί για το μήνα Νοέμβριο και με συζήτηση στην διαχειριστική να σχεδιαστεί επόμενη έκθεση παλαιών μελών με πρόταση για ανεξάρτητη έκθεση από την τελική έκθεση του Ομίλου.

 

Θέμα 13: Δώρο για την κοπή της πίτας του αναλογικού τμήματος ή συνδυασμό τμημάτων.

 • Εγκρίθηκε.

 

Θέμα 14: Εκτύπωση 50 αντιτύπων του Οδηγού Φωτογραφίας Δρόμου (έκδοση μέλους του Ομίλου) για την παροχή στους μαθητές του Αναλογικού Τμήματος.

 • Εγκρίθηκε.

 

Θέμα 15: Περίοδος Εγγραφών.

 • 16-31 Οκτωβρίου. 14:00-16:00 & 16:00-18:00 με παράλληλες εγγραφές στην ReHaB

 

Θέμα 16: Εκτύπωση φυλλαδίων για να μοιραστούν κατά την διάρκεια εγγραφών.

 • Εγκρίθηκε.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.